Medlemskab af Dansk Adelsforening

Dansk Adelsforening er åben for enhver person tilhørende den danske adel.

Det årlige kontingent er 550 kr. for personer på 30 år og derover, og 290 kr. for personer på 29 år og derunder.

Ønsker man at modtage den årbog, som udkommer i 2018, skal man have betalt kontingent for årene 2015, 2016 og 2017, som er de år bogen dækker.

Ønsker man at modtage den næste årbog i 2021, skal man således have betalt kontingent for årene 2018, 2019 og 2020.

Ønsker man at modtage årbogen i 2024, skal man have betalt for årene 2021, 2022 og 2023.

Tre gange om året modtager medlemmer foreningens blad ‘Meddelelser’.

Personer på 29 år eller derunder kan tegne et medlemskab for 175 kr. årligt, men modtager så ingen årbog. – Skriv venligst i kommentarfeltet, hvis du ønsker medlemsskab uden årbog.

Navn 
Evt. adelstitel 
Evt. andre titler og stillingsbetegnelser 
Fødselsdag 
Adresse 
Postnummer og by 
E-mail 
Telefon 
Vælg medlemsskab
Evt. kommentar