Velkommen til Dansk Adelsforening Ungdom

Som medlem af Ungdomsafdelingen har du mulighed for at møde andre unge, som tilhører dansk eller europæisk adel. Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle og sociale arrangementer, som finder sted både i Danmark og rundt omkring i Europa.

I Danmark mødes vi ofte til uformelle sammenkomster, drikker en øl, eller spiser en middag. Herudover har vi tidligere afholdt weekendarrangementer på forskellige herregårde, hvor der dels har været arrangeret en fest og en middag, men hvor vi også har hørt om ejendommens historie, og den daglige drift. Endelig har vi også besøgt museer, og også været til forskellige foredrag af historisk eller kulturel art, der gerne har relation til adelens virke/rolle gennem historien.

Der arrangeres også løbende de såkaldte internationale weekender. Weekenderne foregår oftest i de europæiske hovedstæder, og er ligeledes en blanding af sociale og kulturelle aktiviteter. Værterne er opsatte på at give deltagerne en god og spændende oplevelse, og præsentere deres by på bedste vis. Dette betyder ofte også, at man får set og oplevet ting, som man ellers ikke ville opleve.

Der er derfor mange gode grunde til at være medlem af Ungdomsafdelingen. Medlemskab giver desuden et godt netværk, både i Danmark og ikke mindst i udlandet, via den fælles europæiske adelsorganisation CILANE.

Netværket kan være nyttigt, hvis man skal studere i udlandet, ønsker at holde ferie, eller rejser meget i forbindelse med sit arbejde.

Medlemsskabet af Ungdomsafdelingen er gratis, når man betaler kontingent til moderforeningen.

Du kan blive medlem af Dansk Adelsforening Ungdom – DAU, hvis du er over 18 og:

  • Er medlem af Dansk Adelsforening
  • Er tilhørende udenlandsk adel, ved en international forening associeret med CILANE

Du kan søge om optagelse i Dansk Adelsforening Ungdom via DAUs Facebookside. Hvis du har spørgsmål til DAU, kan vi kontaktes på email: dau@adelsforeningen.dk, eller alternativt via nedenstående kontaktoplysninger.

Kommende arrangementer


Titel Sted Startdato Slutdato
Ingen begivenheder


 

 

 

Ungdomsafdelingens arbejde varetages af en ledelsesgruppe som består af: