Til fremme for den danske adel

Dansk Adels Forening er åben for enhver person tilhørende den danske adel og fungerer som et samlingspunkt for disse. Hvert tredje år udarbejder vi og sender vores medelemmer et eksemplar af Danmarks Adels Aarbog.

Bliv medlem af foreningen

Dansk Adels Forening

Dansk Adels Forening er et samlingspunkt for medlemmer af den danske adel. Foreningens væsentligste aktivitet er at udgive Danmarks Adels Aarbog, men foreningen søger også på andre måder at støtte tiltag som kan belyse adelen fra en kulturel og historisk synsvinkel.

Læs mere om foreningen

Nobilitas

Er foreningen for unge medlemmer af Dansk Adels Forening. Hvis man er medlem af Dansk Adels Forening, og man befinder sig i aldersgruppen 18-35 år, er man tillige medlem af Nobilitas.

Nobilitas’ formål er at udgøre et samlingspunkt for unge medlemmer af dansk adel. Selv om Nobilitas også rummer plads til kulturelle og alment dannende oplevelser, er Nobilitas’ sigte først og fremmest at tilvejebringe rammerne for et socialt fællesskab mellem unge adelige. Nobilitas tilstræber at være en inkluderende forening, der favner så bredt som muligt inden for de overordnede rammer, som Dansk Adels Forening udstikker. Vi håber derfor, at alle vil føle sig velkomne i Nobilitas, og vi ser frem til at møde de af jer, som vi endnu ikke har hilst på.

Læs mere om Nobilitas

Foreningen i medierne

Som en forening og repræsentant for den danske adel optrædes eller omtales der af og til i medierne for blandt andet at belyse adelen på en nuanceret og ordentlig måde, fra både en kulturel og historisk synsvinkel.

Se Foreningen i medierne

Nyt fra foreningen

13. marts 2024 | Nyheder

Generalforsamling i Dansk Adels Forening 2. juni 2024 på Knuthenborg

Se flere nyheder