Generalforsamling i Dansk Adels Forening 2022


Kære Alle

Dansk Adels Forening afholder generalforsamling søndag d. 27 marts 2022 kl. 11 i Moltkes Palæ i Dronningens Tværgade 2, København.

 

Efter generalforsamlingen underholder historiker Asser Amdisen med foredraget “Fra Ditmarsken til Enevælden”

 

Vel mødt