Medlemskab af Dansk Adels Forening

Medlemskab af Dansk Adels Forening

Dansk Adels Forening er åben for enhver person tilhørende den danske adel.

Det årlige kontingent er 650 kr. for personer på 30 år og derover, og 350 kr. for personer på 29 år og derunder.

Hvert tredje år modtager medelemmer et eksemplar af Danmarks Adels Aarbog. Næste årbog forventes at udkomme i foråret/sommeren 2025.

Personer på 29 år eller derunder kan tegne et medlemskab for 250 kr. årligt, men modtager så ingen årbog. – Skriv venligst i kommentarfeltet, hvis du ønsker medlemskab uden årbog.

Udmeldelse af Dansk Adels Forening

Medlemsforholdet ophører ved udmeldelse, der kun kan ske skriftligt til Dansk Adels Forening med én måneds varsel til udgangen af et kalenderår (jf. Love for Dansk Adels Forening, § 4)

MM slash DD slash YYYY
Vælg medlemskab