Nobilitas

Velkommen til Nobilitas – foreningen for unge medlemmer af Dansk Adels Forening!

Hvis man er medlem af Dansk Adels Forening, og man befinder sig i aldersgruppen 18-35 år, er man tillige medlem af Nobilitas.

Nobilitas’ formål er at udgøre et samlingspunkt for unge medlemmer af dansk adel. Selv om Nobilitas også rummer plads til kulturelle og alment dannende oplevelser, er Nobilitas’ sigte først og fremmest at tilvejebringe rammerne for et socialt fællesskab mellem unge adelige. Nobilitas tilstræber at være en inkluderende forening, der favner så bredt som muligt inden for de overordnede rammer, som Dansk Adels Forening udstikker. Vi håber derfor, at alle vil føle sig velkomne i Nobilitas, og vi ser frem til at møde de af jer, som vi endnu ikke har hilst på.

Nobilitas vil bl.a. afholde et årligt sensommerbal for alle sine medlemmer, hvor der gives mulighed for at mødes under festlige og forholdsvist uformelle rammer.

Det er vores håb, at mange af jer har lyst til at støtte Nobilitas, og at I vil deltage i de arrangementer, som vi vil afholde for jer.

På Nobilitas’ vegne

Sebastian Andreas Vilhelm Bruun de Neergaard
Stephanie Antonia Elisabeth Bruun de Neergaard
Laura Caroline Hauch
Maria Sif Rugaard Stibolt
Baronesse Clara Elisabeth Wedell-Wedellsborg
Baron Nicolai Sigismund Wedell-Wedellsborg

 

E-mailadresse: nobilitas@adelsforeningen.dk
Facebook-gruppe