Velkommen til Dansk Adelsforening


 

I Norge bor det i dag ca. 900 personer, som tilhører en gammel dansk-norsk adelsslekt. Man kan bli medlem av Dansk Adelsforening, hvis man tilhører en dansk eller en norsk adelig slekt.

Selv om adelen i Norge ble avskaffet i 1821, så eksisterer familiene stadig i Norge. Dansk Adelsforening vedlikeholder slektenes stamtavler ved hjelp fra medlemmer i de forskjellige slektene. Derved sikres, at Dansk Adelsforening har flest mulige opplysninger om giftemål, fødsler, skilsmisser og dødsfall i hver adelig familie.

Dansk Adelsforening utgir den  ”Den røde bok” – adelsårboken med registrering av alle nålevende adelige. Boken utkommer p.t. hvert tredje år og den redigeres av anerkjente historikere og redaktører ved Syddansk Universitet. Hver utgave av adelsårboken inneholder oppdaterte stamtavler, og man kan således lese om alle nålevende adelige.  ”Den røde bok” brukes også flittig av slektsforskere og andre med interesse for historie.

Adelsårboken, (som i løssalg koster DKK 1000,­) sendes gratis ut til medlemmer av Dansk Adelsforening både i Danmark, Norge og resten av utlandet. Tre ganger årlig utkommer medlemsbladet  ”Meddelelser”, hvor det er relevante artikler for adelen. Blant andre skriver medlemmer av de norske adelsfamilier samt norske historikere om adelen i Norge, og vi håper derved, at flere adelige i Norge vil interessere seg for deres egen familie, og hvorfor familien en gang har vært viktig i det dansk­norske samfunn. Meddelelser sendes gratis ut til alle medlemmer av Dansk Adelsforening.

Dansk Adelsforening har også en ungdomsavdeling, hvor mange kontakter skapes. Ikke bare i Danmark og Norge, men i hele Europa. Mange av de unge har særlig glede av nettverket når de skal studere i utlandet. De får med en gang en fantastisk mulighet til kontakt med andre unge i det land, de bestemmer seg for å studere i. Dansk Adelsforening har en eiendom i København med studieleligheter. Man kan som medlem av foreningen skrive seg på liste for en leilighet, når man er fylt 14 år. Leilighetene tilbys de studerende i den rekkefølge de studerende er skrevet opp. Dessverre får ikke alle en leilighet, da det er mange om budet.

Adelige frøkner har dessuten mulighet til å bli innskrevet i Vallø ­stift, som nettopp har investert i en eiendom i København til fordel for de unge innskrevne som skal studere i København. Les mere om dette på www.valloe­stift.dk.

Dansk Adelsforenings generalforsamling avholdes en gang i året. Her deltar også adelige fra Norge og vi ønsker dem hjertelig velkommen. Neste generalforsamling er i mai 2017 på Borreby slott på Sjælland.

Som medlem av Dansk Adelsforening får man Årboken og Meddelelser tilsendt gratis. Videre kan medlemmer av Dansk Adelsforening alltid henvende seg til bestyrelsen med spørsmål om adelen i Norge og Danmark samt selvfølgelig om egne familier, og vi skal forsøke å hjelpe så godt som mulig.

Et medlemskap koster DKK 450,­ i året

 
Norske historier fra medlemsbladet Meddelelser


Meddelelser, juni 2015: Vestjyden og verdensmanden

Meddelelser, marts 2015: Herman Wedel Jarlsberg

Meddelelser, februar 2013: Blev Norges Adel afskaffet i 1821?

Meddelelser, februar 2013: “Lige saa meget dansch som norsch”

Meddelelser, februar 2011: Hvor ble det av Huitfeldtene?


Norsk adels slægtsnavne


 
Anker, Aubert, Benzon, Falsen, Galtung, Holstein von, Huitfeldt, Iuel, Knagenhielm, Leunbach, Koefoed, Linde de, Lowzow, Løvenskiold, Morgenstierne (Munthe av Morgenstierne von), Munthe-Kaas, Neergaard de, Rosenvinge, Ross, Scheel, Sundt, Treschow, Wedel Jarlsberg, Werenskiold, Vibe (Wibe) de, Wleugel.